28May2024

Paylaş

ÜLKEMİZDE YERBİLİMLERİ MÜHENDİSLİKLERİ PROFİLİ ve MEVCUT DURUM ANALİZİ

Nadir Avşaroğlı Maden Mühendisi Öz İçinde bulunduğumuz çağda, insan yaşamı için...

Devamı