28May2024

Paylaş

2020 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN MÜHENDİSLİK, MİMARLIK ve ŞEHİR PLANCILIĞI BÖLÜMLERİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ ve ÇEŞİTLİ BİLGİLER

2020 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN MÜHENDİSLİK, MİMARLIK ve ŞEHİR PLANCILIĞI BÖLÜMLERİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ ve ÇEŞİTLİ BİLGİLER

Eğitim; “kişinin zihinsel, bedensel, duygusal ve toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar ve bilgilerin kazandırılması yolundaki çalışmaların tümü” olarak tanımlanabilir. İlk ve orta öğretimde genel bilgi, öğretim ve eğitimin verildiği varsayımından hareketle, gençlere meslek edindirmede en önemli dönem üniversite eğitimidir. Bu nedenle, özellikle mühendislik-mimarlık eğitiminde orta öğretimde alınan temel bilimlerin önemi yadsınamaz.[1]

Eğitim, toplumun her kesiminden insanı ortak paydada buluşturabilecek kadar önemli bir etmendir. Eğitimin tamamlanmasında önemli basamaklardan biri olan üniversite sınavına giriş, nüfusun artması ve üniversiteye olan talebin yükselmesiyle birlikte sınava tabi tutulmaya başlandı. 1960’lı yıllarda her üniversitenin kendi sınavını yapmasına karşın, 1974 tarihinde üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kuruldu ve sınav tek elden yapılmaya başlandı. 1999 yılında iki basamaklı sınavın 2. basamağı kaldırılıp tek basamaklı bir öğrenci seçme sistemi oluşturuldu ve yapılan sınava da ÖSS ismi verildi. Bu sistemin de YÖK tarafından eksiklerinin olduğu düşünülüp 2009’daki kararla 2010 yılından itibaren uygulanacak ÖSS yerine YGS ve LYS isimli 2 kademeli bir sınav sistemine geçiş yapıldı.

Ülkemizde; genelde eğitim alanı, özelde de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitimi halen temel sorun alanlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir. Niteliksel ve işlevsel özelliklerindeki eksikliklerin yanı sıra birçok alanda olduğu gibi plansızlığın da bir sonucu olarak ortaya çıkan bozulmalar sorunun katlanarak büyümesine neden olmaktadır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitimini de bu sorunlu alanın tam ortasındadır.

Ülke gereksinimi, iş ve istihdam olanakları düşünülmeksizin yapılan kapasite artışları, altyapı eksiklikleri, öğretim kadrosu yetersizlikleri ve düşen nitelikleri, öğrenci niteliklerinde meydana gelen düşüşler, müfredatın niteliği ve işlevselliği, üniversiteler arası birliktelik, akreditasyon, denklik, yeterlilik, meslek içi eğitim, lisans sonrası eğitim, eğitimin kalitesi, öğretme yol ve yöntemleri gibi çeşitli konular bu sorun yumağının parçalarını oluşturmaktadır.

Bu çalışmaya konu olan 2020 sınavına yine öğrenciler TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) olmak üzere yapılan iki parçalı sınavla girmişlerdir. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, 2020 yılında gerçekleştirilen YKS oturumlarına, 2 milyon 433 bin 219 kişi başvuruda bulunmuş ve sınava 2 milyon 390 bin 491 kişi katılmıştır. Bu kişilerden 1 milyon 761 bin 392150 barajını geçmiş, bu öğrencilerden de 1 milyon 275 bin 957 kişi 180 barajını geçerek mühendislik-mimarlık programlarını seçme hakkı kazanmışlardır. Dolayısıyla yapılacak araştırmalar açısından tüm adayların eşit bir sınava girdikleri bu sınav kıyaslamalar açısından önemlidir. Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek açısından 2010 ve 2015 yıllarında elde edilen veriler de çalışma içinde kıyaslama açısından değerlendirmeye alınmıştır.

2019-20 öğretim yılında ülkemizde 131’u devlet, (onbir teknik üniversite, bir yüksek teknoloji enstitüsü ve iki güzel sanatlar üniversitesinin yanı sıra Millî Savunma Üniversitesi ve Polis Akademisi.) ve 78 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. 2105 yılında; 118’i devlet, 65’i vakıf olmak üzere toplam 183 üniversite bulunmaktaydı. Ayrıca Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ve özel statü ile YÖK tarafından tanınan Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bu rakama dahil edildiğinde ülkemizdeki öğrenciler toplam 196 ayrı üniversite, okul ve akademi de öğrenim görebilmektedirler. Sosyal bilim ağırlıklı üniversiteler haricinde bu üniversitelerin nerede ise tamamında mühendislik-mimarlık ve şehir plancılığı eğitimi almak mümkündür. Kıbrıs ve yurt dışında bulunan bu üniversiteler ile birlikte YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve üniversite sınavı ile öğrenci kabul eden üniversite sayısı 222 olmaktadır.

Bu üniversitelere bağlı olarak eğitim veren 1.640 fakülte bulunmaktadır. Ülkemiz üniversitelerinde bulunan toplam 46 fakültede mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitimi verilmektedir. Bu fakülteler arasında, Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Su ürünleri Fakültesi ve Uçak-Uzay Bilimleri Fakültesi gibi çok da alışık olmadığımız fakülteler de yer almaktadır.

ÇALIŞMA HAKKINDA

2019-20 öğretim yılında üniversitelerimizin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı programlarına yerleşen öğrencilerin ve bu bölümde bulunan akademisyen, öğrenci, mezun ve yabancı öğrencilere ait çeşitli bilgileri içeren bu çalışma ağırlıklı olarak YÖK’ün web sitelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları 2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nden (İKÜ) elde edilen sonuçlarla kıyaslanarak, geçen 5 ve 10 yıllık süre içinde mühendislik disiplinlerinde yaşanan gelişme ve değişimlere ışık tutmuştur. Ancak 2010 yılında İKÜ tarafından yapılan bu çalışmanın sadece mühendislik disiplinlerini içerdiği unutulmamalıdır. Çalışmadaki bir diğer önemli nokta da; bu çalışmanın içinde Kuzey Kıbrıs’ta bulunan (ODTÜ ve İTÜ hariç) üniversiteler ile özel statü ile YÖK tarafından tanınan Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dahil edilmiştir.

Yine bu çalışmada değerlendirmeye alınan devlet ve vakıf üniversitelerinde mevcut toplam 2.544 mühendislik-mimarlık programında, her programa ait 356 veri değerlendirmeye alınmış ve böylelikle çalışma içinde sunulan tablo ve grafikler bir milyona yakın (905.664) data değerlendirilerek hazırlanmıştır. TMMOB’ne bağlı olan bu Odalar aşağıdaki mühendislik-mimarlık ve şehir plancılığı disiplinlerini içermektedir.

1.BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği MTOK, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği MTOK, , Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği MTOK, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği MTOK

2. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI: Çevre Mühendisliği

3. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği MTOK, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MTOK, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği MTOK, Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

4. FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI: Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği

5. GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI: Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

6. GEMİ MAK.İSL. MÜHENDİSLERİ ODASI: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Yüksekokul), Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Yüksekokul)

7. GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI: Gıda Mühendisliği,

8. HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI: Harita ve Kadastro Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği

9. İÇ MİMARLAR ODASI: İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

10. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği MTOK, Ulaştırma Mühendisliği,

11. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeoteknik Mühendisliği

12. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI: Jeofizik Mühendisliği

13. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI: Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Polimer Malzeme Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Ve Süreç Mühendisliği

14. MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI: Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği

15. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI: Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği MTOK, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği MTOK, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği MTOK, Raylı Sistemler Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği MTOK, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği MTOK

16. METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: Metalurji Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği MTOK, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği

17. METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: Meteoroloji Mühendisliği

18. MİMARLAR ODASI : Endüstri Ürünleri Tasarımcılığı, Mimarlık

19. ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI: Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği

20. PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI: Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

21. PEYZAJ MİMARLARI ODASI: Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

22. ŞEHİR PLANCILARI ODASI : Şehir ve Bölge Plancısı

23. TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI: Tekstil Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği MTOK, Deri Mühendisliği

24. ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: Ziraat Mühendisliği Programları, Su Bilimleri Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Zootekni, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği(Fakülte), Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi, Bahçe ve Tarla Bitkileri

TMMOB’ne bağlı olan bu Odalar bünyesinde faaliyet gösteren toplam 104 adet mühendis, mimar ve şehir plancılığı disiplini mevcuttur. Ancak bu disiplinlerden bazıları ülkemizdeki yükseköğrenim sistemi içinde bulunmayıp, yurt dışından alınmış diplomalar da bulunmaktadır. Bu diplomaların tamamına YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş ve TMMOB’ne kayıt işlemi yapılmış mühendis, mimar ve şehir plancılığı disiplinleridir.

Mühendis-mimarlık disiplinlerine ait 2020 yılı üniversite programları ve kontenjanları dahilinde Devlet Üniversiteleri Normal Öğretim (Gündüz Eğitimi), II. Öğretim (Gece Eğitimi) ve Diğer Eğitimler başlığı altında sınıflandırılmıştır. Diğer Eğitimler kapsamında; Uzaktan Eğitim, Teknoloji Fakülteleri, Mesleki ve Teknik Öğrenim Kurumları ele alınmıştır. Vakıf Üniversiteleri bölümünde ise bu üniversitelere ait Tam Burslu, % 75 Burslu, % 50 Burslu, % 25 Burslu ve Ücretli Eğitim programları ele alınmıştır. Tüm bu kontenjanlara Okul Birincisi kontenjanı, Engelli Öğrenci kontenjanı ve TUBİTAK Bursu kontenjanları da dahil edilmiştir. Bunların dışında bazı vakıf ve devlet üniversitelerinde yurt dışındaki anlaşmalı üniversite ve vakıflarla birlikte UOLP-SUNY Fredonia, UOLP-SUNY Buffalo, UOLP burslarına öğrenci kabul edilmektedir.

Aşağıdaki tablolarda 2020 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı bölümlerine giren öğrenciler Oda bazında incelenerek kategorize edilmişlerdir. Bunların dışında TMMOB sıfatı ile isimlendirilen mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, gençler arasında popüler olan Tıp, Hukuk ve İşletme fakülteleri ile kıyaslanarak daha fazla kıyaslama olanağı sağlanmıştır.

Tablo 1 – Kontenjan ve Yerleşen Sayıları

Müh-Mim

Odaları

KONTENJAN YERLEŞEN (%)
Genel Okul Bir. Toplam Genel Okul Bir. Toplam
Meteor 115 4 119 117 2 119 100,00
Orman 770 27 797 793 4 797 100,00
Peyzaj 2065 63 2128 2115 12 2127 99,95
Şehir Pla 2216 64 2280 2267 9 2276 99,82
Ziraat 6236 227 6463 6393 22 6415 99,25
İç Mimar 5335 44 5379 5258 43 5301 98,55
Bilgisayar 13778 283 14061 13225 150 13375 95,12
Fizik 558 18 576 529 12 541 93,92
Tekstil 476 19 495 422 4 426 86,06
Toplam ve Ortalama 95163 2313 97476 82720 764 83484 85,64
Elektrik 12859 316 13175 11164 118 11282 85,63
Makina 20962 494 21456 18146 161 18307 85,32
Kimya 2970 87 3057 2553 44 2597 84,95
Metal 2015 67 2082 1745 20 1765 84,77
Mimar 9483 166 9649 7800 76 7876 81,63
Gemi Mak 1123 20 1143 915 12 927 81,10
Gemi 478 10 488 382 8 390 79,92
Petrol 192 6 198 146 3 149 75,25
Maden 481 19 500 345 5 350 70,00
Çevre 1.147 40 1187 815 8 823 69,33
Gıda 1998 63 2061 1393 11 1404 68,12
Harita 1043 35 1078 714 4 718 66,60
İnşaat 8271 216 8487 5164 33 5197 61,23
Jeoloji 416 16 432 245 3 248 57,41
Jeofizik 176 9 185 74 74 40,00

2010 yılında üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde toplam 71.330 kontenjan mevcutken bu oran yaklaşık % 30’luk bir artış ile 2015 öğrenim yılında 92.889 toplam kontenjan rakamına ulaşmıştır. 2020 yılında ise mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerindeki toplam kontenjan ise 97.476’ya ulaşmıştır. Bu duruma göre mevcut kontenjan 2015 yılına oranla yaklaşık % 5, 2010 yılına oranla yaklaşık % 36 oranında artmıştır.

Yine aynı tablo 2015 yılındaki rakamlar ile kıyaslandığında; 2015 yılında ortalamanın üzerinde yer alan Elektrik MO, Makine MO, Kimya MO ve Mimarlar Odası’nın 2020 yılında mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerindeki doluluk oranlarının altında kalması hayli ilginçtir. Ancak mühendislik disiplinlerinin ya da bölümlerin doluluk oranlarının bu şekilde incelenmesi bizlere çok da net sonuçlar vermeyebilir. Çünkü Meteoroloji MO, Tekstil MO, Bilgisayar MO ve Fizik MO mühendisliğinin Devlet Üniversitelerindeki doluluk oranları ortalamaların çok üzerinde oldukları dikkati çekmektedir. Elektrik MO, Makine MO, Kimya MO ve Mimarlar Odası’nın genel ortalamanın altında yer almasının asıl nedeni ise bu popüler mesleklere dair çok sayıda vakıf üniversite olması ve bu programlardaki doluluk oranının oldukça aşağılarda kalmasıdır.

Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya sokulan ve birçok mühendislik alanında ilk 250.000 başarı sıralamasına sahip olmayan öğrencilerin bu bölümleri tercih edemeyecekleri yönündeki yaptırım da bu duruma neden olmaktadır. Mühendislik alanında 250.000 barajı bulunmayan Orman ve Ziraat MO’ndaki doluluk oranının hayli yüksek olması bu durumun temel nedenidir. Yine bu barajın uygulanmadığı mimarlık bölümleri Peyzaj, İç Mimar ve Şehir plancıları Odalarının da ortalamanın üzerinde yer almasının temel gerekçesi, bu bölümlerde uygulanmayan başarı sırası barajdır.

Tabloda dikkatimiz çeken iki önemli konu; köklü ve eski bir mühendislik disiplini olan İnşaat mühendisliğindeki, doluluk oranının hayli düşük olmasıdır. 2010 yılında 6.815 kontenjanı bulunan inşaat mühendisliği, o yıllarda gelişen inşaat sektörüne paralel olarak 2015 yılında kontenjan sıralamasında ilk sırada bulunan makine mühendisliğine çok yakın bir rakamla 11.295’e kadar çıkmıştır. Ancak 2020 rakamlarına bakıldığında hem tercih olarak hem de kontenjan sayıları olarak çok hızlı bir düşüş yaşamış ve 8.487’ye kadar düşmüştür. Bu durumdan çok daha şaşırtıcı olan inşaat mühendisliği disiplilinin doluluk oranının % 61,25 ile jeoloji ve jeofizik mühendisliklerinden sonra sondan üçüncü sırada yer almasıdır. Tablo’da kayda değer bir diğer rakam da % 50’nin altında doluluk oranına sahip Jeofizik mühendislerine aittir.

Tablo 2 –Kontenjan ve Yerleşen Sayıları

KONTENJAN YERLEŞEN (%)
Genel Okul Bir. Toplam Genel Okul Bir. Toplam
TIP 16.378 368 16.746 16.334 365 16.699 99,71
HUKUK 16.327 253 16.580 14.818 253 15.071 90,89
İŞLETME 11.904 271 12.175 11.719 49 11.768 96,65
TMMOB 95163 2313 97.476 82.720 764 83.484 85,64

2020 yılında üniversitelerin mühendislik ve mimarlık programlarına yerleşen öğrencileri, gençler arasında popüler olan Tıp, Hukuk ve İşletme gibi bölümlerle kıyaslandığında da yukarıdaki tablo görülmektedir. En yüksek doluluk oranı % 99 ile Tıp fakültelerinde görülürken, herhangi bir baraj uygulaması bulunmayan İşletme bölümleri de üniversitelerin mühendislik ve mimarlık programlarına yerleşen öğrencileri ikinci sırada yer almaktadır. Ancak bu üç fakülteye yerleşen öğrencilerin toplamının, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık programlarına yerleşen öğrencilere oranı incelendiğinde de yarısı kadar bir yerleşimin olduğu görülmektedir.

Tablo 3 – Odaların Genel İçindeki Oranları

NO Oda Oran NO Oda Oran NO Oda Oran
1 Makina 21,93 9 Şehir Plan 2,73 17 Fizik 0,65
2 Bilgisayar 16,02 10 Peyzaj 2,55 18 Tekstil 0,51
3 Elektrik 13,51 11 Metal 2,11 19 Gemi 0,47
4 Mimar 9,43 12 Gıda 1,68 20 Maden 0,42
5 Ziraat 7,68 13 Gemi Mak. 1,11 21 Jeoloji 0,30
6 İç Mimar 6,35 14 Çevre 0,99 22 Petrol 0,18
7 İnşaat 6,23 15 Orman 0,95 23 Meteor 0,14
8 Kimya 3,11 16 Harita 0,86 24 Jeofizik 0,09

Tabloda 2020 yılında üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerine yerleşen öğrencilerin toplam içindeki oranları verilmiştir. Bu rakamlara göre ilk sırada yer alan Makine MO, kendisine bağlı 23 disiplin ile genel içinde yaklaşık % 22’lik bir oranla uzak ara ilk sırada yer almıştır. 250.000 barajına takılmayan Ziraat ve Orman MO’larının genel içindeki oranları yükselirken, sadece iki disipline sahip (inşaat, ulaştırma) İnşaat MO’nın % 6,23’lük oranı incelenmeye değer bir durumdur. Bunların dışında 11 odamızın müstakbel üyeleri ise % 1’in altında bulunan oranlarda öğrenci sayılarına sahiptir.

Tablo 4- Üniversite Türlerine Göre Kontenjan Sayıları

Odalar Devlet Vakıf KKTC Yurt Dışı Toplam
Kon. Oran Kon. Oran Kon. Oran Kon. Oran
Bilgisayar 9346 66,47 4235 30,12 325 2,31 155 1,10 14.061
Çevre 1.181 99,49 0,00 6 0,51 0,00 1.187
Elektrik 10595 80,42 2499 18,97 81 0,61 0,00 13175
Fizik 576 100,00 0,00 0,00 0,00 576
Gemi 413 84,63 75 15,37 0,00 0,00 488
Gemi Mak 875 76,55 180 15,75 88 7,70 0,00 1143
Gıda 1.969 95,54 87 4,22 3 0,15 2 0,10 2061
Harita 1063 98,61 15 1,39 0,00 0,00 1078
İç Mimar 1389 25,82 3726 69,27 264 4,91 0,00 5379
İnşaat 7262 85,57 1180 13,90 45 0,53 0,00 8487
Jeofizik 185 100,00 0,00 0,00 0,00 185
Jeoloji 432 100,00 0,00 0,00 0,00 432
Kimya 2692 88,06 360 11,78 3 0,10 2 0,07 3057
Maden 500 100,00 0,00 0,00 0,00 500
Makina 15862 73,93 5371 25,03 143 0,67 80 0,37 21456
Metal 1970 94,62 112 5,38 0,00 0,00 2082
Meteor 119 100,00 0,00 0,00 0,00 119
Mimar 5942 61,58 3295 34,15 362 3,75 50 0,52 9649
Orman 797 100,00 0,00 0,00 0,00 797
Petrol 192 96,97 0,00 6 3,03 0,00 198
Peyzaj 2059 96,76 66 3,10 3 0,14 0 0,00 2128
Şehir Pla 2215 97,15 65 2,85 0,00 0,00 2280
Tekstil 495 100,00 0,00 0,00 0,00 495
Ziraat 6454 99,86 0,00 9 0,14 0,00 6463
TOPLAM 74583 76,51 21266 21,82 1338 1,37 289 0,30 97476

Tablodan da görüleceği gibi Fizik, Jeofizik, Jeoloji, Maden Meteor, Orman ve Tekstil mühendisleri odalarında sadece devlet üniversitelerinde programlar bulunmakta, vakıf üniversiteleri ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerde ilgili disiplinler bulunmamaktadır. Ayrıca, Çevre, Petrol ve Ziraat mühendisliklerinde ise ülkemizdeki üniversitelerde değil Kıbrıs’taki üniversitelerde programlar açılmıştır.

Tabloda da görüldüğü gibi üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerinin kontenjanlarının ¾’ü devlet üniversitelerine ait kontenjanlardan oluşuyor. Bilgisayar, Makine ve Mimarlık gibi popüler meslek alanlarında vakıf üniversitelerinin çok sayıda programları bulunurken, birçok mühendislik branşında sadece devlet üniversitelerinde ilgili programlar yer almaktadır. Vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının devlet üniversitelerini geçtiği tek odamız İç Mimarlar Odasıdır. KKTC ve yurt dışında bulunan üniversitelerindeki denkliği kabul edilmiş üniversitelerdeki bölümler toplam % 1,6 düzeyinde kalmıştır.

Tablo 5 –Üniversite Türlerine Göre Kontenjan Sayıları

Devlet Vakıf KKTC Yurt Dışı Toplam
Kon. Oran Kon. Oran Kon. Oran Kon. Oran
TIP 13.737 82,03 2.729 16,29 240 1,43 40 0,23 16.746
HUKUK 10.023 60,45 5.597 33,75 960 5,79 16.580
İŞLETME 9.385 77,08 2.636 21,65 116 0,95 38 0,31 12.175
TMMOB 74.583 76,51 21.266 21,82 1.338 1,37 289 0,30 97.476

2020 yılında üniversitelerin mühendislik ve mimarlık programlarına yerleşen öğrencileri, gençler arasında popüler olan Tıp, Hukuk ve İşletme gibi bölümlerle kıyaslandığında, devlet üniversite kontenjanlarının açık ara önde olduğu görülmektedir. Bu kategoride en yüksek oran % 82 ile Tıp fakültelerinde yaşanmaktadır. Buna karşılık Hukuk Fakültesi kontenjanlarının 1/3’ü vakıf üniversitelerine aittir. Tabloda mühendislik mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin oransal olarak İşletme bölümlerindeki öğrencilerine çok yakın oldukları görülmektedir.

Tablo 6 – Üniversite Türlerine Göre Yerleşenlerin Sayısı

Odalar Devlet Vakıf KKTC Yurt Dışı Toplam
Yerle. Oran Yerle Oran Yerle Oran Yerle Oran
Bilgisayar 9.116 68,16 3.988 29,82 128 0,96 143 1,07 13.375
Çevre 823 100,00 0,00 0,00 0,00 823
Elektrik 9.224 81,76 2.042 18,10 16 0,14 0,00 11.282
Fizik 541 100,00 0,00 0,00 0,00 541
Gemi 325 83,33 65 16,67 0,00 0,00 390
Gemi Mak 746 80,47 162 17,48 19 2,05 0,00 927
Gıda 1.367 97,36 37 2,64 0,00 0,00 1.404
Harita 718 100,00 0,00 0,00 0,00 718
İç Mimar 1.389 26,20 3.725 70,27 187 3,53 0,00 5.301
İnşaat 4.624 88,97 572 11,01 1 0,02 0,00 5.197
Jeofizik 74 100,00 0,00 0,00 0,00 74
Jeoloji 248 100,00 0,00 0,00 0,00 248
Kimya 2.327 89,60 270 10,40 0,00 0,00 2.597
Maden 350 100,00 0,00 0,00 0,00 350
Makina 13.925 76,06 4.321 23,60 27 0,15 34 0,19 18.307
Metal 1.696 96,09 69 3,91 0,00 0,00 1.765
Meteor 119 100,00 0,00 0,00 0,00 119
Mimar 5.405 68,63 2.449 31,09 21 0,27 1 0,01 7.876
Orman 797 100,00 0,00 0,00 0,00 797
Petrol 149 100,00 0,00 0,00 0,00 149
Peyzaj 2.058 96,76 66 3,10 3 0,14 0,00 2.127
Şehir Pla 2.211 97,14 65 2,86 0,00 0,00 2.276
Tekstil 426 100,00 0,00 0,00 0,00 426
Ziraat 6.413 99,97 0,00 2 0,03 0,00 6.415
TOPLAM 65.071 77,94 17.831 21,34 404 0,48 178 0,21 83.484

Yine kontenjanlara paralel olarak tabloda da görüldüğü gibi üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin ¾’ü devlet üniversitelerine yerleşmişlerdir. Vakıf üniversitelerine yerleşenlerin oranı kontenjan oranlarına yakın olmakla beraber, KKTC ve yurt dışında bulunan üniversitelere çok fazla yerleşen olmamış.

Tablo 7 – Üniversite Türlerine Göre Yerleşenlerin Sayısı

Devlet Vakıf KKTC Yurt Dışı Toplam
Yerle. Oran Yerle Oran Yerle Oran Yerle Oran
TIP 13.735 82,25 2.694 16,13 230 1,37 40 0,23 16.699
HUKUK 9.945 65,98 4.546 30,16 580 3,84 0 0 15.071
İŞLETME 9.285 78,90 2.447 20,79 30 0,25 6 0,05 11.768
TMMOB 65.071 77,94 17.831 21,34 404 0,48 178 0,21 83.484

Üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin üniversite türlerine göre yerleşim oranları, kontenjan oranlarından çok farklı bulunmamaktadır.

Tablo 8 – Yerleşenlerin Puan Analizi

Odalar Devlet* Vakıf* Diğer** Toplam
Taban Puan Tavan Puan Ortalama Puan
Fizik 425.198 283,22483 505,42383 425,198
Gemi 420.732 369.122 287,91370 504,68774 412,137
Petrol 410.523 285,21003 477,43584 410,523
Bilgisayar 397.939 386.486 333.248 283,40961 559,14091 393.181
Kimya 395.438 379,159 283,21861 532,02590 392,745
Meteor 388.504 312,49614 460,99274 388,504
Elektrik 387.868 391,218 303.811 283,22615 557,67419 387,624
Gemi Mak 391.298 348,008 312.742 283,48276 419,51983 384,407
Makina 380.319 383,879 340.017 283,21278 553,56378 381,024
Maden 372.678 283,30905 513,25214 372,678
Mimar 384.247 343.897 325.554 246,47245 532,39094 371,536
Metal 368.232 383.223 283,21886 535,27335 368,818
Jeofizik 363.534 286,71049 396,72608 363,534
Jeoloji 362.386 283,36333 479,99665 362,386
Çevre 360.830 283,25365 476,09526 360,830
Tekstil 349.259 283,44473 519,35103 349,259
İnşaat 349.342 329.931 283,21548 522,18566 347,205
Gıda 343.408 326.865 283,22441 482,69275 342,972
Harita 340.341 283,21079 476,12287 340,341
İç Mimar 348.073 286.594 245.037 201,84410 476,93166 301,237
Şehir Pla 280.203 269.215 190,80313 460,14754 279,890
Orman 266.492 224,88159 410,30503 266,492
Peyzaj 263.166 304.879 231.249 217,46361 446,08018 264,415
Ziraat 262.540 212.030 191,78658 461,57066 262,524
TOPLAM 364.128 348.258 337.462 359.007

*Tabloda yer alan Devlet, Vakıf ve Diğer sütunları, ilgili bölümlere yerleşen öğrencilerin ortalama puanlarını göstermektedir.

**Diğer sütunu ise KKTC ve yurt dışında bulunan programları ihtiva etmektedir.

2020 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin puan durumlarını incelerken tablodaki programların sayısal puanla öğrenci aldıkları unutulmamalıdır. Sadece İç Mimarlar Odası’na bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programları eşit ağırlık programı ile öğrenci aldığından tablodaki hesaplamada hariç tutulmuştur. Tablo ana hatları ile incelendiğinde özellikle devlet programlarına öğrenci alan odalarımızın daha yüksek puanlarla giriş yapıldığı görülmektedir. Elektrik, Makine, Endüstri ve Bilgisayar gibi gençler arasında popüler olan mühendislik bölümlerinin özellikle vakıf üniversiteleri ve KKTC’nde bulunan programların oldukça düşük puanlarda öğrenci kabul etmelerinden dolayı puanlarının düştükleri gözlenmektedir. 559 puanla Türkiye ikincisi olan öğrenci Bilgisayar, 557 puanla Türkiye sekizincisi olan öğrenci de Elektronik bölümlerini tercih etmiştir.

2015 yılı ile kıyaslandığında Meteoroloji, Mimarlık, Bilgisayar gibi Odalarımız ilk üç sıraya yerleşmişken, birçok mimarlık ve bilgisayar bölümlerinin açılması ve kontenjanların artması ile oldukça gerilemişlerdir. Bu odalarımız yerini özellikle çok yüksek puanla öğrenci alan matematik mühendisliğinin bağlı olduğu Fizik MO ve gençlerin popüler tercihi Gemi MO ortalama puanlarını arttırmıştır. Yine tabloda dikkatimiz çeken bir başka durum 2015 yılında ortalama puanın çok üzerinde puanla öğrenci alan İnşaat MO’nın çok hızlı bir popülarite yitirmesidir.

Tablo 9 – Yerleşenlerin Puan Analizi

Odalar Devlet* Vakıf* Diğer** Toplam
Taban Puan Tavan Puan Ortalama Puan
TIP 510,2426 491,80954 486,62299 455,31327 557,82027 503,82147
HUKUK 435,2273 396,73025 376,51361 353,19996 555,37764 411,56445
İŞLETME 288,8336 294,79093 238,18311 188,48897 545,64470 289,21114
TMMOB 364.1285 348.2585 337.4622 191,78658 559,14054 359.00741

*KKTC ve Yurtdışı

Üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerinin aldıkları puanların kıyaslaması hayli zor bulunmaktadır. Tüm bu bölümler çok farklı puan türleri ile öğrenci almaları ve farklı baraj uygulamaları nedeniyle kıyaslanması çok doğru sonuçlar vermeyecektir. Ancak tabloya bakıldığında 50.000 baraj uygulaması bulunan Tıp fakültelerinin açık ara yüksek puanla öğrenci aldıkları görülmektedir.

Tablo 10 – Yerleşenlerin Başarı Sırası Analizi

Odalar Devlet Vakıf Diğer* Toplam
Taban Tavan Ortalama
Fizik 86.957 299.932 12.475 86.957
Gemi 82.912 141.418 286.475 12.893 92.663
Petrol 98.665 294.133 31.744 98.665
Bilgisayar 117.193 121.968 206.115 283.273 2 120.430
Kimya 118.773 140.427 299.958 2.384 121.024
Meteor 118.688 225.581 45.088 118.688
Elektrik 134.472 130.149 203.811 299.972 8 133.468
Gemi Mak 131.705 171.831 241.215 299.176 23.397 140.962
Makina 143.319 136.880 202.017 299.981 56 141.025
Maden 145.719 299.712 8.480 145.719
Mimar 128.275 189.686 199.658 685.091 2.289 150.477
Metal 154.203 133.832 299.956 1.715 153.407
Jeofizik 158.098 289.814 102.927 158.098
Jeoloji 158.386 299.545 29.836 158.386
Çevre 160.004 299.863 32.870 160.004
Tekstil 167.259 299.293 5.952 167.259
İnşaat 180.991 204.029 216.030 299.967 4.998 183.534
Gıda 245.148 288.928 299.931 27.75 188.205
Harita 193.009 299.984 32.844 193.009
İç Mimar 163.773 374.775 517.819 944.715 5.814 327.309
Şehir Pla 346.477 387.916 692.810 45.804 347.660
Orman 364.733 577.362 89.845 364.733
Peyzaj 389.078 291.075 588.300 64.716 386.034
Ziraat 406.540 635.452 971.730 44.627 405.318
TMMOB 176.006

Tabloda yer alan bilgiye göre üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 176.006 olarak görülmektedir. Yerleştirmede 300.000 başarı sırası dikkate alındığında 176.000 ortalama başarı sırasının hayli düşük olduğu söylenebilir. Ancak bu başarı sırasının Ziraat, Orman mühendisleri gibi baraj uygulanmayan ve oldukça düşük puanla öğrenci kabul eden programlarla, ortalamanın altında kalan ve kontenjanı çok fazla olan İnşaat mühendislikleri göz önüne alındığında anlaşılabilir bir rakamdır. Bunların dışında 5.000’in üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığı İç Mimarlar Odası’nın da baraj sorunu olmaması nedeniyle ortalamanın altında kalması da bu duruma etken olmuştur.

2015 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı sırası 111.576 olduğu göz önüne alınırsa bu sıralamanın hızla düştüğü görülmektedir. 2020 yılında branş dışı yerleştirmeler olmasına rağmen öğrencilerin % 81’inin sayısal bölümden sınava girdiği düşünülürse, 176.006’ncı olan bir öğrencinin yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin girdiği sınavda 211.495’nci olacağı hesaplanmaktadır.

2015 yılında başarı sıralamaları en düşük olan disiplinler Çevre, Maden, Jeoloji, Orman ve Ziraat mühendislikleridir. Tüm mühendislik ve mimarlık bölümlerinde 300.000 başarı sıralaması bulunurken, Bakanlar Kurulu kararı ile Ziraat ve Orman mühendislikleri için bu başarı sıralaması söz konusu değildir. Bu iki mühendislik disiplininin başarı sıralamasında son sıralarda yer alması bu gerçeği bizlere göstermektedir. Son 5 yılda Çevre, Maden ve Jeoloji mühendislikleri gibi disiplinlerin kontenjanlarının artması, maden kazaları ve gençler arasındaki popülaritesinin yitmesi nedeniyle tercih edilmemekte ve tercih edenlerinde büyük şehirlerdeki popüler üniversitelere yerleşmeleri nedeniyle başarı sıralamasında bir artış gözlenmiştir. Bu talep eksikliğine bağlı olarak 2020 yılında bu bölümlerin kontenjanlarının azalması ve bölümlere yerleşen öğrencilerin seçerek ve isteyerek bu bölümlere yerleşmeleri Çevre, Maden ve Jeoloji mühendislikleri gibi disiplinlerin giderek artan bir oranda başarı sıralamasında yükselmelerine neden oluştur.

Tablo 11 – Yerleşenlerin Başarı Sırası Analizi

Odalar Devlet* Vakıf* Diğer** Toplam
Taban Tavan Ortalama
TIP 11.149 23.010 36.050 49.925 6 14.451
HUKUK 13.509 55.183 77.439 124.937 4 26.775
İŞLETME 429.898 422.311 78.675 999.120 16 384.455
TMMOB 299.981 2 176.006

*KKTC ve Yurtdışı

Üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerinin elde ettikleri başarı sıraları, puanlarına paralel olarak kıyaslaması hayli zor bulunmaktadır. Ancak 50.000 baraj uygulaması bulunan Tıp fakültelerinin ortalama 14.451, 150.000 baraj uygulaması bulunan Hukuk fakültelerinin ortalama 26.775 ve 300.000 baraj uygulaması bulunan Mühendislik fakültelerinin ortalama 176.006 başarı sıralamasında oldukları görülmektedir. Ancak bu rakamlar göz önüne alınırken mimarlık programlarında ve bazı mühendislik programlarında (Ziraat, Orman) baraj uygulaması bulunmadığı göz önüne alınmalıdır. Hiçbir baraj uygulaması bulunmayan işletme fakültelerinde ise ortalama başarı sırası 384.455’dır.

Tablo 11 – Yerleşenlerin Bölgelere Göre Dağılımı

Akdeniz D. Ana Ege G.Doğu İç Ana Karadeniz Marmara
Bilgisayar 1707 716 1422 839 2779 1126 4771
Çevre 56 5 108 7 142 51 454
Elektrik 1533 469 1366 550 2846 996 3511
Fizik 58 18 54 16 98 32 264
Gemi 63 16 39 18 44 30 180
Gemi Mak 196 35 133 45 97 67 354
Gıda 134 20 279 40 271 95 564
Harita 55 25 81 40 122 128 266
İç Mimar 575 182 512 224 1020 361 2424
İnşaat 534 477 662 443 1040 554 1481
Jeofizik 2 2 3 2 9 3 53
Jeoloji 14 7 15 8 123 16 65
Kimya 269 34 447 50 333 151 1312
Maden 34 15 48 14 86 34 119
Makina 2241 441 2635 597 3743 1416 7222
Metal 139 12 242 29 329 153 860
Meteor 8 12 8 8 19 28 36
Mimar 973 481 1036 543 1558 655 2626
Orman 134 19 102 21 75 197 248
Petrol 24 5 14 4 45 13 44
Peyzaj 303 219 248 129 317 270 641
Şehir Pla 246 153 373 138 527 217 621
Tekstil 69 16 72 31 19 46 173
Ziraat 1406 491 854 858 1292 554 954
TOPLAM 10773 3870 10753 4654 16934 7193 29243
(%) 12,91 4,64 12,89 5,58 20,30 8,62 35,06

2020 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin ikematgah adresleri incelendiğinde elde edilen değerlerin ülkemizdeki coğrafi bölgelerin nüfus oranları ile son derece ilgili olduğu görülebilir. Örneğin ülke nüfusunun 1/3’ü Marmara bölgesinde yaşamaktadır. Bu oran üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin tercihlerine de yansımış ve % 35,06 oranında yer almıştır. Bu oranlar ülkenin genel nüfusu ile kıyaslandığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düştükleri görülürken İç Anadolu Bölgesi’nde nüfusa oranla hayli arttığı gözlenmektedir.

Tablonun detayları incelendiğinde özellikle coğrafi özelliklerin, öğrencilerin mühendislik-mimarlık disiplinlerini seçmelerinde de etken olduğu gözleniyor. Örneğin Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ziraat MO oldukça popülerdir. Benzer bir şekilde Gemi MO ve Gemi Mak. MO’nın bölümleri de en çok Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesi tarafından tercih edilmiştir. Karadeniz bölgesinde ikamet eden öğrencilerin bu bölümlere teveccüh etmemeleri de benim açımdan oldukça ilginçtir.

Tablo incelendiğinde Çevre MO açısından Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgelerinde nerede ise hiç tercih edilmemişken, Çevre mühendisliğini tercih eden öğrencilerin çoğunluğu Marmara bölgesinde ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır. Benzer bir durum Gıda MO’nda da görülmekte, Ege bölgesinde ikamet eden öğrenciler, bölgenin nüfusuna oranla bu bölümlere yönelmişlerdir. Bazende okulların önemi öğrencilerin tercihlerini etkilemektedir. Örneğin Harita Mühendisliği alanında önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm Karadeniz Teknik Üni. Harita mühendisliği bölümü Karadeniz bölgesinde oldukça tercih edilen bir eğitim kurumudur. Benzer şekilde son dönemlerde Doğu Anadolu’da oldukça fazla açılan İnşaat mühendisliği bölümleri bu bölgede ikemat eden öğrenciler tarafından oldukça tercih edilmiştir.

Tablodaki en yüksek oran Jeofizik mühendisliği bölümünün % 71,6 oranında Marmara bölgesinde bulunan öğrenciler tarafından tercih edilmesidir. Benzer durum son yıllarda kontenjanları giderek azalan ve büyük kentlerdeki popüler üniversitelerde toplanan Jeoloji mühendislerinde de görülmektedir. Bu bölümü seçenlerin çoğu Ankara’da bulunan iki önemli üniversite ve Hidrojeoloji bölümünün bu kentte bulunması nedeniyle İç Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır. Çok benzer bir durumda yine Kimya MO açısından görülmekte, bu bölümleri seçen birçok öğrenci, sanayinin de bu bölgede yoğunlaşması nedeniyle Marmara bölgesinde oluşmuştur. İlgili sanayilerin çok gelişömediği Metalurji MO, Doğu Anadolu bölgesinde ve Tekstil MO, İç Anadolu bölgesinde çok fazla tercih edilmezken, tarımın oldukça gelişkin olduğu Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Ziraat MO oldukça teveccüh görmüştür.

Tablo 12 – Yerleşenlerin Bölgelere Göre Dağılımı

Akdeniz Doğu An. Ege G.Doğu İç Ana Karadeniz Marmara
TIP 2.901 1.252 1.866 2.074 3.313 1.600 3.679
HUKUK 2.199 1.305 1.491 1.503 3.401 1.507 3.662
İŞLETME 1.570 439 1.462 787 2.122 811 4.566
TMMOB 10.773 3.870 10.753 4.654 16.934 7.193 29.243

Üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerinin ikamet adresleri birbirlerinden ve bölgenin nüfuslarına oranla çok farklı değillerdir. Tüm disiplinlerde Marmara bölgesinde oturan öğrenciler ilk sırada yer almıştır. Ancak Tıp ve Hukuk fakültelerine yönelimde özellikle İç Anadolu bölgesinde ikamet edenlerde bir artış gözlenmektedir.

Tablo 13 – İllere Göre Yerleşme İstatistikleri

İstanbul Ankara İzmir 10 Büyük İl
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)
Bilgisayar 3.136 23,4 1.570 11,7 636 4,76 7818 58,5
Çevre 314 38,2 99 12 63 7,65 611 74,2
Elektrik 2.065 18,3 1.668 14,8 593 5,26 6545 58
Fizik 191 35,3 77 14,2 23 4,25 365 67,5
Gemi 112 21 12 2,25 14 2,63 224 42
Gemi Mak 205 22,1 40 4,31 69 7,44 525 56,6
Gıda 285 20,3 178 12,7 162 11,5 904 64,4
Harita 134 18,7 67 9,33 24 3,34 346 48,2
İç Mimar 1.865 35,2 602 11,4 219 4,13 3544 66,9
İnşaat 907 17,5 641 12,3 346 6,66 2428 46,7
Jeofizik 44 59,5 7 9,46 2 2,7 59 79,7
Jeoloji 46 18,5 103 41,5 10 4,03 177 71,4
Kimya 750 28,9 179 6,89 293 11,3 1713 66
Maden 79 22,6 61 17,4 15 4,29 197 56,3
Makina 4.127 22,5 2.224 12,1 1359 7,42 11508 62,9
Metal 426 24,1 229 13 148 8,39 1188 67,3
Meteor 27 22,7 9 7,56 3 2,52 54 45,4
Mimar 1.545 19,6 813 10,3 449 5,7 4441 56,4
Orman 128 16,1 39 4,89 20 2,51 329 41,3
Petrol 29 19,5 30 20,1 7 4,7 90 60,4
Peyzaj 333 15,7 165 7,76 85 4 968 45,5
Şehir Pla 324 14,2 304 13,4 168 7,38 1219 53,6
Tekstil 79 18,5 4 0,94 22 5,16 209 49,1
Ziraat 336 5,24 530 8,26 333 5,19 2874 44,8

Bu tabloda da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük ille birlikte, nüfusu en fazla olan 10 büyük il kategorisinde Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa ele alınmıştır. İstanbul açısından tablo incelendiğinde Jeofizik bölümünü seçen öğrencilerin % 59,5’i sadece bir ilde, İstanbul’da ikamet ederek en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte her üç öğrenciden birinin İstanbul’da bulunduğu bölümler, Çevre, Fizik ve İç Mimar olarak görülmektedir. Bu duruma karşılık Ziraat mühendisliğini seçen öğrencilerden sadece 1/20’si İstanbul’da yaşamaktadır.

Ankara ve İzmir’e ait veriler incelendiğinde; Anlkara’da Gemi ve Gemi Mak. MO’nı tercih edenler çok az iken, Tekstil MO’na yerleşenler ise %1!in dahi altında bulunmaktadır. Yine Ankara’da popüler üniversitelerin durumuna bağlı olarak Jeoloji MO % 41,5 ve Petrol MO % 20,1 ile en yüksek iki bölümdür. İzmir’de ise en düşük oranlar Gemi MO, Jeofizik MO ve Meteoroloji MO’nda görülmektedir. Bu duruma karşılık Gıda MO ve Kimya MO’nın oranı İzmir’de en yüksek olarak görülmektedir.

2020 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin yarısından fazlasının bu 3 büyük ilde ikamet ettikleri bölümler sırasıyla, Jeofizik, Jeoloji, Çevre, Fizik ve İç Mimarlık olarak görülmektedir. İç Mimarlık hariç diğer programların tamamı devlet üniversitelerinin programları olup genellikle büyük şehirlerde olan bölümlerdir. Buna karşılık üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin çok azının 3 büyük ilde ikamet ettikleri bölümler de sırasıyla Ziraat (%18), Orman (%23) ve Tekstil (%24) olarak gerçekleşmiştir.

10 büyük ilde ikamet ve üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin en çok eden tercih ettiği bölümler sırasıyla Jeofizik, Jeoloji ve Çevre mühendislikleridir. Aynı 10 ilde yerleşme sayısının % 50’nin altına düştüğü bölümler ise Gemi, Harita, İnşaat, Meteroloji, Orman, Peyzaj, Tekstil ve Ziraat bölümleridir.

Tablo 14 – İllere Göre Yerleşme İstatistikleri

İstanbul Ankara İzmir 10 Büyük İl
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)
TIP 2.109 12,6 1.411 8,4 665 4,0 7.753 46,42
HUKUK 2.166 14,4 1.649 10,9 558 3,7 7.340 48,70
İŞLETME 2.931 24,9 1.017 8,6 676 5,7 7.114 60,45
TMMOB 17.487 20,94 9.651 11,56 5,063 6,06 48.336 57,89

10 Büyük İl; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Ş.Urfa, G.Antep ve Kocaeli

Üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerinin ikamet adresleri il bazında değerlendirildiğinde, her dört branşta da birbirine paralel bir tablo gözlenmektedir. İşletme ve Mühendislik-Mimarlık programlarında İstanbul’da oldukça yüksek bir oran olarak gözükmektedir. Ankara’da Hukuk ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrenciler yüksek olarak gözükmekte, İzmir’de ise tüm branşlar % 4-6 bandında olduğu gözlenmektedir. Ülkemizin en büyük 10 ilini içeren İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Ş.Urfa, G.Antep ve Kocaeli illerinde de ilk sırada % 60 ile İşletme programları yer almakta, diğer branşlar yaklaşık % 50 civarında görülmektedir.

Tablo 15 –Yerleşenlerin Öğrenim Durumlarına Göre Sayıları

Üni. Mezunu Mezun Liseden Yeni Mezun Üni. Öğrencisi Diğer Toplam
Bilgisayar 282 6684 6024 320 65 13293
Çevre 22 359 406 29 7 823
Elektrik 181 5539 5238 261 63 11282
Fizik 11 237 271 22 3 541
Gemi 3 169 208 8 2 390
Gemi Mak 8 432 459 20 8 927
Gıda 27 656 688 28 5 1404
Harita 45 375 273 21 4 718
İç Mimar 188 2587 2151 278 97 5301
İnşaat 288 2395 2083 382 49 5197
Jeofizik 3 38 28 4 1 74
Jeoloji 16 115 98 15 4 248
Kimya 26 1079 1420 42 10 2597
Maden 15 152 154 23 6 350
Makina 242 8293 9232 427 113 18307
Metal 20 900 798 40 7 1765
Meteor 2 53 57 6 1 119
Mimar 154 3727 3669 280 46 7876
Orman 73 404 275 38 10 797
Petrol 2 64 80 3 0 149
Peyzaj 123 1237 661 82 24 2127
Şehir Pla 147 1308 686 111 24 2276
Tekstil 10 217 187 9 3 426
Ziraat 826 3373 1720 424 72 6415
TOPLAM 2714 40393 36866 2873 624 83402
(%) 3,25 48,43 44,20 3,44 0,75

2020 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin, öğrenim durumları üniversite mezunu, son 3 yıl içinde liseden mezun olup hiçbir üniversiteye yerleşmemiş, bu yıl liseden mezun olan, üniversite öğrencisi ve diğer başlığı altında 5 ayrı kategoride incelenmiştir. Mühendislik-mimarlık bölümlerini tercih edenlerin nerede ise yarısı (%48) son üç yıl içinde liseden mezun olmuş öğrencilerden oluşmaktadır. Bu duruma yakın bir rakam (%44) oranında da liseden o yıl mezun olmuş öğrenci tercih etmiştir. Diğer kategorilerin toplamı ise sadece (%7,5) olarak kalmıştır.

Bu tablo sütun bazında incelendiğinde, üniversite mezunu insanların en fazla teveccüh gösterdiği bölümler Ziraat ve Orman mühendislikleri gibi 300.000 barajı uygulanmayan bölümler olmuştur. Bu durum özellikle kamuda çalışan personelin mühendislik titrini kullanması noktasında oluştuğunu tahmin etmekteyim. Bu iki bölümü Jeoloji ve Harita mühendislikleri izlemektedir. Üniversite mezunları açısından en az tercih edilen bölümler ise Gemi, Gemi Makinaları ve Kimya mühendislikleridir.

Son üç yıl içinde liseden mezun olmuş öğrenciler açısından oranı %50 ve üzerinde yer alan programlar Peyzaj, Şehir Plancılığı, Ziraat gibi baraj uygulanmayan bölümler ile Bilgisayar, Harita, Jeofizik, Metalurji, Orman veTekstil mühendislikleridir. Bu kategoride en düşük oran Kimya mühendisliğine aittir. Fizik, Gemi, Kimya, Makine ve Petrol mühendisliklerine kayıt yaptıran öğrencilerin yarısından fazlası bu yıl liseden mezun olan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu kategorideki öğrenciler en az oranda Ziraat, Tekstil ve Orman mühendisliklerine yerleşmişlerdir. Halen üniversitede okumakta ve 2020 yılında üniversite sınavına giren öğrenciler en yüksek oranda İnşaat mühendisliğine yönelmişlerdir. Bu disiplini Maden ve Ziraat mühendislikleri takip etmiştir.

Tablo 16 –Yerleşenlerin Öğrenim Durumlarına Göre Sayıları

Mezun Liseden Yeni Mezun Üni. Öğrencisi Üni. Mezunu Diğer Toplam
TIP 6.879 9.502 219 69 30 16.699
HUKUK 6.871 5.940 936 1.227 97 15.071
İŞLETME 5.279 4.736 982 530 241 11.768
TMMOB 40.393 36.866 2.873 2.714 624 83.402

Yukarıdaki tabloda da olduğu gibi son üç yıl içinde liseden mezun olanların üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerinin durumları incelendiğinde, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık programlarına yerleşen öğrenciler nerede ise genel toplamın yarısına eşitken Tıp ve Hukuk disiplinlerinde daha gerilerde yer almıştır. Liseden mezun olur olmaz yerleşen öğrenciler sıralamasında ise Tıp fakülteleri açık ara lider konumundadır. Üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu olarak kayıt yaptırean öğrenci oranlarında ise önemli bir değişiklik gözlenmemektedir.

Tablo 17 – Sayılarına Göre Tercih Edilme Sayıları

ODA Ortalama Tercih İlk Tercih İlk 3 Tercih İlk 10 tercih Toplam
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)
Bilgisayar 8,78 25004 8,11 71925 23,32 201854 65,43 308481
Çevre 10,2 326 3,56 1266 13,82 5204 56,82 9159
Elektrik 9,78 7991 5,12 27878 17,87 91444 58,60 156048
Fizik 8,05 559 8,70 1717 26,74 4613 71,83 6422
Gemi 7,96 548 11,50 1480 31,07 3390 71,16 4764
Gemi Mak 6,29 1272 15,55 3399 41,55 6632 81,08 8180
Gıda 10,7 692 4,25 2315 14,23 8555 52,59 16266
Harita 10,38 205 4,45 699 15,18 2498 54,25 4605
İç Mimar 7,27 9821 12,53 25842 32,98 58795 75,03 78359
İnşaat 10,31 3554 5,58 10736 16,86 35085 55,09 63682
Jeofizik 9,6 18 2,72 108 16,34 409 61,88 661
Jeoloji 9,47 135 6,67 399 19,70 1238 61,14 2025
Kimya 8,89 2755 6,30 8860 20,27 28526 65,27 43704
Maden 8,79 286 7,48 847 22,16 2528 66,14 3822
Makina 9,35 17352 6,94 52809 21,13 155438 62,20 249891
Metal 9,88 984 4,46 3455 15,65 12849 58,21 22074
Meteor 8,1 129 15,67 255 30,98 567 68,89 823
Mimar 8,51 8709 8,60 24834 24,52 68029 67,17 101279
Orman 8,86 1688 8,51 4898 24,68 12973 65,37 19845
Petrol 8,9 145 8,68 381 22,80 1084 64,87 1671
Peyzaj 9,72 2261 5,86 7131 18,48 22944 59,46 38590
Şehir Pla 9,4 1536 7,00 4397 20,03 13541 61,69 21950
Tekstil 9,79 318 7,05 894 19,83 2641 58,58 4508
Ziraat 9,30 7657 7,23 22506 21,24 64991 61,35 105941
TOPLAM 9,15 93.945 279.031 805.828 1.272.750

2020 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerini tercih eden öğrenciler ilgili programları 1.272.250 defa tercih etmişlerdir. Toplam 24 tercihte bulunabilen öğrenciler, üniversitelerde mevcut bulunan 97.476 kontenjan için yaklaşık 1,2 milyon tercihte bulunmuşlardır. Bu hesaba göre mevcut bulunan bir kontenjana 13,05 tercih isabet etmektedir.

En çok tercih edilen disiplin Orman MO’dır. Orman MO’sında bulunan bir kontenjana 24,9 tercih yapılmıştır. Daha sonra sırası ile Bilgisayar MO (21,94), Peyzaj (18,13) ve Ziraat (16,39) gelmektedir. Orman, Peyzaj ve Ziraat disiplinlerinde baraj olmamasının etkisi, öğrencilerin bu bölümleri tercih etmelerine de yansımıştır. Bu kategoride öğrencilerin en az tercih ettikleri bölümler Jeofizik, Jeoloji, Harita, Maden gibi yer bilimleri ile ilgili bölümler olduğu gözlenmektedir.

Üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerini tercih eden öğrencilerin ilk tercihleri incelendiğinde, Meteoroloji mühendisliğinin % 15,67 ile ilk sırada olduğu görülmekte, bu branşı Gemi Makinaları % 15,55 ve İç Mimarlık % 12,53 ile takip etmektedir. Bu durumun tersine ilk sırada en az terci edilen disiplinler ise Jeofizik % 2,72, Çevre % 3,56 ve Metalurji % 4,46’dır. Öğrencilerin ilk 3 tercihleri dikkate alındığında ise yine Gemi Makinaları % 41,55 ve İç Mimarlık % 32,98 ve Meteoroloji disiplinleridir. Bu disiplinleri % 31,07 ile Gemi MO takip etmektedir. İlk üç tercih göz önüne alındığında ise Çevre % 13,82, Gıda %14,23 ve Harita % 15,18 ile izlemektedir. Son olarak ilk 10 tercihin detayları incelendiğinde de en çok tercih edilen disiplinin %81,08 ile yine Gemi Makineleri olduğu, bu disiplini % 75,03 ile İç Mimarlığın, % 71,83 ile Fizik mühendislerinin takip edildiği görülmektedir. İlk 10 tercihde en az teveccüh gören bölümler ise % 52,59 ile Gıda, % 55,09 ile İnşaat ve % 56,82 ile Çevre mühendislikleri olduğu görülmektedir.

Tablo 18 – Sayılarına Göre Tercih Edilme Sayıları

Ortalama Tercih İlk Tercih İlk 3 Tercih İlk 10 tercih Toplam
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)
TIP 9,2 26728 7,31 78468 21,45 228960 62,60 365738
HUKUK 8,0 24909 9,22 71217 26,34 190396 70,42 270335
İŞLETME 8,9 14864 7,58 42857 21,86 127596 65,10 195994
TMMOB 9,15 93.945 7,38 279.031 21,92 805.828 63,31 1.272.750

2020 yılında üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerini tercih eden öğrencilerinin durumları incelendiğinde her dört branşın da birbirlerine yakın oranlar taşıdıkları gözlenmektedir. Bu branşları ilk tercihlerinde, ilk üç tercihlerinde ve ilk 10 tercihlerinde tercih eden öğrenciler tıp, işletme ve mühendislik-mimarlık branşlarında birbirlerine çok yakın oranlarda tercih dağılımı göstermişlerdir. Her üç kategoride de Hukuk tercihinde bulunan öğrenciler ise küçük bir oranda da olsa daha yüksek bir tercih oranına sahiptirler.

Tablo 19 – Yerleşenlerin Tercih Tablosu

ODA Ortalama Tercih İlk Tercih İlk 3 Tercih İlk 10 tercih Toplam
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)
Bilgisayar 8,21 1226 9,17 3487 26,07 9191 68,72 13375
Çevre 8,31 22 2,67 146 17,74 595 72,30 823
Elektrik 8,37 810 7,18 2613 23,16 7586 67,24 11282
Fizik 6,64 52 9,61 180 33,27 434 80,22 541
Gemi 6,54 41 10,51 147 37,69 313 80,26 390
Gemi Mak 4,25 222 23,95 509 54,91 862 92,99 927
Gıda 8,43 85 6,05 300 21,37 980 69,80 1404
Harita 7,74 80 11,14 191 26,60 507 70,61 718
İç Mimar 5,05 915 17,26 2731 51,52 4675 88,19 5301
İnşaat 7,40 629 12,10 1508 29,02 3838 73,85 5197
Jeofizik 7,41 2 2,70 15 20,27 59 79,73 74
Jeoloji 6,70 33 13,31 88 35,48 188 75,81 248
Kimya 5,59 152 5,85 593 22,83 1975 76,05 2597
Maden 5,72 69 19,71 150 42,86 299 85,43 350
Makina 7,83 1432 7,82 4715 25,76 13066 71,37 18307
Metal 8,41 80 4,53 322 18,24 1230 69,69 1765
Meteor 5,02 31 26,05 72 60,50 102 85,71 119
Mimar 6,65 947 12,02 2654 33,70 6264 79,53 7876
Orman 5,89 192 24,09 380 47,68 656 82,31 797
Petrol 6,91 19 12,75 52 34,90 114 76,51 149
Peyzaj 7,82 239 11,24 633 29,76 1525 71,70 2127
Şehir Pla 7,41 297 13,05 700 30,76 1693 74,38 2276
Tekstil 6,79 61 14,32 159 37,32 333 78,17 426
Ziraat 6,53 1271 19,81 2692 41,96 5015 78,18 6415
TOPLAM 9,15 8.907 10,66 25.037 29,99 61.500 73,66 83.484

Yukarıdaki tablonun tersine kontenjanlar değil de yerleşen öğrencileri tercihlerine bakıldığında yine benzer bir portreye rastlanılmaktadır. Üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerini tercih eden toplam 83.484 öğrencinin % 10,66’sı ilk tercihinde arzu ettikleri mühendislik-mimarlık disiplinine yerleşmiştir. İlk üç tercihinde yerleşen öğrencilerin oranı % 29,99 ve ilk 10 tercihinde yerleşenler ise % 73,66’dır.

Üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin ilk tercihleri incelendiğinde tercih yapan öğrencilerin konumuna benzer bir tablo görülmektedir. İlk sırada %26,05 ile Meteoroloji, %24,09 ile Orman ve %23,95 ile Gemi Makinaları mühendisleri takip etmektedir. İlk tercihlerinde en az tercih edilen disiplinler ise %2,67 ile Çevre, %2,7 ile Jeofizik ve % 4,53 ile Metalurji mühendislikleri izlemektedir. İlk üç yerleşim göz önüne alındığında ise %60,5 ile Meteoroloji, %54,91 ile Gemi Makinaları ve %51,52 ile İç Mimarlar takip etmektedir. İlk üç tercihte en az yerleşilen disiplinler ise % 17,74 ile Çevre, %18,24 ile Metalurji ve % 20,27 ile Jeofizik bulunmaktadır. Son olarak ilk 10 tercihin detayları incelendiğinde de en çok yerleşim alan disiplinin %92,99 ile Gemi Makinaları, % 88,19 ile İç Mimarlar ve 585,71 ile Meteoroloji mühendisleri olduğu görülmektedir. İlk 10 tercihde en az teveccüh gören disiplinler ise % 67,24 ile Elektrik, %68,72 ile Bilgisayar ve % 69,8 ile Gıda mühendislikleri olduğu gözlenilmektedir.

Tablo 20 – Tercih Sayılarına Göre Yerleşen Sayıları

Ortalama Tercih İlk Tercih İlk 3 Tercih İlk 10 tercih Toplam
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)
TIP 6,3 2127 12,73 5532 33,12 13811 82,70 16699
HUKUK 6,6 2188 14,51 5474 36,32 12028 79,80 15071
İŞLETME 5,8 2107 17,90 4954 42,08 9901 84,13 11768
TMMOB 9,15 8.907 10,66 25.037 29,99 61.500 73,66 83.484

2020 yılında üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerinin durumları incelendiğinde ise tıp, hukuk ve işletme bölümlerine yerleşen öğrenciler 5,8-6,6 tercih ortalamasında bu bölümlere yerleşmişken bu kategori, mühendislik-mimarlık bölümlerinde 9,15 ortalamaya kadar çıkmaktadır. İlk tercihlerinde, ilk üç tercihlerinde ve ilk 10 tercihlerinde tercih eden öğrenciler tıp, hukuk ve mühendislik-mimarlık branşlarında birbirlerine çok yakın oranlarda oldukları gözlenmekte, bu kategorilerde ise işletme programları çok az da olsa diğer branşlarda ayrıldığı gözlenmektedir.

Tablo 21 – Üniversite Türlerine Göre Tercih Edilme İstatistikleri

Tercih Sayıları Sütunu
Kontenjan Tercih Toplamı Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı
Bilgisayar 14.061 262.520 207.334 54.185 828 173
Çevre 1.187 8.646 0 0 0 0
Elektrik 13.175 142.227 122.912 19.183 132 0
Fizik 576 5.680 5.680 0 0 0
Gemi 488 4.034 3.699 335 0 0
Gemi Mak 1.143 7.006 6.255 678 73 0
Gıda 2.061 15.447 15.088 359 0 0
Harita 1.078 4.449 4.447 2 0 0
İç Mimar 5.379 58.180 21.005 36.085 1.090 0
İnşaat 8.487 59.765 52.059 7.688 18 0
Jeofizik 185 609 609 0 0 0
Jeoloji 432 1.887 1.887 0 0 0
Kimya 3.057 40.002 38.156 1.845 1 0
Maden 500 3.488 3.488 0 0 0
Makina 21.456 224.677 183.912 40.452 236 77
Metal 2.082 20.637 20.152 485 0 0
Meteor 119 734 734 0 0 0
Mimar 9.649 90.095 64.479 25.458 156 2
Orman 797 10.557 10.557 0 0 0
Petrol 198 1.477 1476 0 1 0
Peyzaj 2.128 25.728 25.293 425 10 0
Şehir Pla 2.280 17.220 16.859 361 0 0
Tekstil 495 4.230 4.230 0 0 0
Ziraat 6.460 65.947 65.944 0 3 0

2020 yılında üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerini tercih eden öğrenciler ile ilgili bir diğer tabloda da öğrencilerin devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki tercihleri değerlendirilmiş, KKTC’ndeki ve yurt dışındaki programlara da tabloda yer verilmiştir. Üniversitelerin mühendislik-mimarlık bölümlerini tercih eden öğrencilerin % 82’si devlet üniversitelerinin programlarını tercih etmiş, sadece % 17’lik bir kısım vakıf üniversitelerini tercih etmiştir.

Vakıf üniversitelerinde programı bulunmayan Fizik MO, Jeofizik MO, Jeoloji MO, Maden MO, Meteoroloji MO, Orman MO ve Tekstil MO’nda devlet üniversitesi kontenjanları tercih edilmiştir. Devlet üniversiteleri arasında % 90’ın üzerinde tercih edilen mühendis odaları ise Çevre, Gemi, Gıda, Harita, Kimya, Metalurji, Petrol, Peyzaj, Şehir Plancılığı ve Ziraat mühendisleri odalarıdır. Sadece İç Mimarlar odasında vakıf üniversitelerinin tercih adedi, devlet üniversitelerinden daha fazla olmuştur.

Tablo 21 – Üniversite Türlerine Göre Tercih Edilme İstatistikleri

Kontenjan Tercih Toplamı Tercih Sayıları Sütunu
Devlet Vakıf KKTC Yurtdışı
TIP 16.746 304.445 266.269 35.475 2.475 226
HUKUK 16.580 213.137 170.472 37.916 4.749
İŞLETME 12.175 164.245 136.757 27.262 202 24
TMMOB 97.473 1.075.242 876.255 187.541 2.548 252

2020 yılında üniversitelerin Tıp, Hukuk, İşletme ve Mühendislik-Mimarlık bölümlerini tercih eden öğrencilerin durumları incelendiğinde, kontenjan ve baraj durumları göz önününe alındığında tıp fakültelerine büyük bir teveccüh olduğu gözlenmektedir. Kontenjanlarına oranla devlet ve vakıf üniversitelerinde her dört branşta da banzer bir oran gözükse de KKTC’nde bulunan vakıf üniversitelerinde hukuk programlarına büyük bir talep olduğu gözlenmektedir.

Nadir AVŞAROĞLU

Maden Mühendisi

Mart – 2021

KAYNAKÇA :

1-Yükseköğretim Program Atlası (yok.gov.tr)

2 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Şubat 2011

3 – YÖK (www.yok.gov.tr)

4 –2010 Yılında Üniversitelerimizin Mühendislik Bölümlerine Kayıt Yaptıran Öğrencilerin ÖSS Profili ve Çeşitli Bilgiler,https://www.academia.edu/s/da8f08d4c1/2010-yilinda-universitelerimizin-muhendislik-bolumlerine-kayit-yaptiran-ogrencilerin-oss-profili-ve-cesitli-bilgilerdoc

5- 2015-16 Öğretim Yılında Mühendislik, Mimarlık Bölümlerine Yerleşen Öğrencileri Profili, https://www.academia.edu/33033214/2015_16_%C3%96%C4%9Fretim_Y%C4%B1l%C4%B1nda_M%C3%BChendislik_Mimarl%C4%B1k_B%C3%B6l%C3%BCmlerine_Yerle%C5%9Fen_%C3%96%C4%9Frencileri_Profili_docx?auto=download

6 – “Türkiye’de Mühendislik Eğitimi ve Maden Mühendisliği Eğitimine Genel Bir Bakış” Nadir Avşaroğlu, 2007, Yayınlanmamış Rapor

7- ÖSYM Bilgileri (www.osym.gov.tr)

  1. TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu 2005, TMMOB sunumu
Blog yazıma tepki göster
Harika
0
Harika
Beğendim
0
Beğendim
Haha
0
Haha
Beğenmedim
0
Beğenmedim
Güzel
0
Güzel
Anlamadım
0
Anlamadım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir